Bérelhető webáruház, részletek: kaptárgyártás webáruház bérlés
»

Kaptárgyártás Általános Szerződési feltételek kaptár készítés

Méh kaptárgyártás, készítés, általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek és információk

(magyar nyelvű)

Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a Tóbiás és Társa Bt által üzemeltetett internetes áruházakban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!
A Tóbiás és Társa Bt internetes áruháza. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: áSZF) amely ön és a Tóbiás és Társa Bt között mint egyezség létrejött. A Tóbiás és Társa Bt fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az áSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes áSZF-et.
A webboltban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A Tóbiás és Társa Bt a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül - egyéb hiba esetén, maximum 48 órán belül -, visszaigazolja. A Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás nem érkezik meg késedelem nélkül. A vásárlási szerződés létrejöttével a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.
A megrendelő a rendelés adatait e-mailon elküldő " Megrendelés " oldalon a " Megrendelés " gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit.

Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Tóbiás és Társa Bt mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Tóbiás és Társa Bt csak az internetes oldalain, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.
A rendelés elfogadásához az ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő ürlap oldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az áSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. A rendelést telefonon vagy e-mailon keresztül visszaigazoljuk. A Tóbiás és Társa Bt fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.
Amennyiben a rendelési adataiban hibásan adott meg adatot, kérjük, hogy a pontosított adatokat küldje meg részünkre emailben, vagy a rendelés pontosítása közben adja meg részünkre.
Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljunk.

Árak

A termékek adatlapján pirossal feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára, bruttó ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. A Tóbiás és Társa Bt fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.

Raktárkészlet

Az oldalunkon található termékek kizárólag egy termékkatalógus, és kínálatából nem áll minden termék azonnali raktárkészleten. Ha a megrendelőt nem tudjuk raktárkészletről kiszolgálni, akkor az egyeztetés folyamán tájékoztatjuk a termék várható elérhetőségéről. Cégünk folyamatosan készíti a kaptárakat és kaptár részeket, azonban egy-egy nagyobb rendelés teljesítése esetén elképzelhető, hogy egy kisebb rendelés lassabban készül el. Általában 2-14 munkanapon belül elérhetők a termékeink, amit megrendelés esetén szállítunk a vásárlónak az egyeztetett időponton belül.
A vásárló elfogadja ezen feltételeket a rendelés leadásakor.

Általános kaptár rendelés szállítási feltételek és díjak

Az általunk készített kaptárak személyes átvételére is van lehetőség. Bizonyos helyzetekben 1-2 darabos mennyiséget mi magunk is házhoz szállítunk. Általában a kész kaptárakat csomagküldő szolgáltatáson keresztül tudjuk kiszállítatni.

Személyes átvétel esetén

Ingyenes, nincs szállítási díj.

Csomagküldő szolgáltatási díjaink

RendelésKaptár szállítási díj
1-10 darab 3.000Ft / darab
10- darab felettEgyedi ajánlat

Készleten lévő termékeinket 3-4 napos szállítási határidővel tudjuk küldeni.

Nagyobb rendelés esetén, illetve készleten nem lévő termékeinket a kaptárak elkészülését követően küldjük egyeztetett időpontban. ekkor a szállítási idő akár 2-3 hét is lehet.

Fizetési módok

Készpénzes fizetés: Személyes átvételkor készpénzes fizetésre van lehetőség.

Készpénzes fizetés futárnak: Kiszállításkor a futárnak átvételkor készpénzes fizetésre van lehetőség.

Bankkártás fizetés: Jelenleg nincs lehetőség sem személyes átvételkor sem, a futárnál.

Előre utalásos fizetés: Amennyiben előre kíván utalni, a megküldött számlánk alapján erre átutalással van lehetősége.

A garancia (jótállás)

Az önökhöz postázott árú minőségi vizsgán esik át, a Tóbiás és Társa Bt részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk hibás, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető.
Cégünk az általa gyártott, eladott kaptár és kaptár részelem termékekre 12 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve az esetlegesen mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.
A használat során bekövetkezett meghibásodásokra az árucikkhez mellékelt magyar nyelvű garanciajegyben leírtak az érvényesek.
Szélsőséges használati körülmények esetében a Tóbiás és Társa Bt fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

A garancia nem érvényes

Helytelen tárolás miatti hibákra. A szabványok valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibákra.
Nem a rendeltetésnek megfelelő használat miatti hibákra pl.: belső és külső fizikai sérülések, szennyeződésből eredő károk, szállításból, tárolásból, balesetből, rongálásból adódó hibák.
Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Garanciális igény bejelentése

Tóbiás és Társa Bt - kaptárgyártás
2028 Pilismarót, Dobozy Mihály utca 76 .
Email: info@kaptargyartas.hu
Telefon: +36 (20) 775-2371 (Tóbiás István)

A bejelentésnek tartalmaznia kell

A bejelentő, vásárló neve, a vásárlás időpontját. A kaptár részletes adatait, típusát, a kaptár részegység megnevezését. Főleg egyedi gyártás esetén a kaptár vagy részei méreteit. A garanciális igény alapját, a hibát. Az elvárt javítás leírását.
Illetve kérjük küldjön egy vagy több képet a problémáról, amiről előzetesen fel tudjuk mérni a garaciális igényt.

Szavatosság

A törvényben előírtaknak megfelelően. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, de mindkét esetben kérjük, hogy részünkre előzőleg postázzák vissza a terméket. Azokra a termékekre amelyre 1 év garancia van a szavatossági igény érvényesíthető, az alábbiak szerint.
6 hónapig a kereskedőnek kell bizonyítani az árú vagy termék használhatóságát. 6 hónap után a vevőnek kell bizonyítani ha bármi gondja van az árúval vagy termékkel kapcsolatban.

A garanciális igény elbírálása

Az elbírálást mi magunk, a kaptár gyártói végezzük. A jogos reklamációnak elismert kaptár alkatrészt a Tóbiás és Társa Bt cseréli, javítja, vagy a vevővel egyeztetve, új termékre cseréli, vagy annak árát megtéríti.
A bejelentés időpontjában érvényes eladási árból a Tóbiás és Társa Bt az elismert reklamációs követelés illetve a maradvány állapot arányában engedményt ad. A maradvány állapot a felhasználhatósága, javíthatósága függvényében történik.
A reklamáció elbírálását a Tóbiás és Társa Bt "Reklamációs jegyzőkönyvben" rögzíti, amelyet később az igénybejelentő is megkap.
Ha a vevő az elbírálással nem ért egyet, akkor a vásárlás helyén kérheti a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szakvéleményének beszerzését.
A vizsgálat költségét abban az esetben a vásárlónak kell megtéríteni, ha a hiba rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés, tárolás, elemi kár vagy erőszakos behatás miatt következett be.
Amennyiben a vásárló a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség véleményét nem tudja elfogadni, panaszaival bírósághoz fordulhat, igényét a kereskedővel szemben polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

Elállási jog (visszavételi garancia)

A vásárlástól való elállás joga: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az interneten megrendelt termék átvételétől számított 14 napon belül a fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Az elállási szándék közlése csak írásban lehetséges. A fogyasztó köteles a terméket és a termékkel együtt kapott dokumentumokat (számla, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb az elállási szándék közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Az elállási szándék a termék átvételekor kezdődik, de az elállás jogát a szerződés megkötése és a termék átvétele között is gyakorolhatja. A kifizetett vételárat az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, a termék visszaszolgáltatását követően visszatérítjük. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvatorzást választja, az elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie.

Fogyasztó az elállási jog gyakorlásához igénybe veheti a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat -mintát is az alábbiak szerint:

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. § szerinti elállás jogát:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogy asztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát el veszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezd ésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vis sza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ , és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik n apot követően kerül sor;
h) *  - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére k eresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős t evékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével k ezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A teljes rendelet itt olvasható: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

Az eladó felelősségvállalása

A Tóbiás és Társa Bt nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. A Tóbiás és Társa Bt fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. A Tóbiás és Társa Bt nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. Ön kijelenti, hogy a harmadik személy által a Tóbiás és Társa Bt-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a Tóbiás és Társa Bt-t, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik.

A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az áSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Tóbiás és Társa Bt számára. A Tóbiás és Társa Bt ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A Tóbiás és Társa Bt rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

Szerzői jog

Tilos a Tóbiás és Társa Bt engedélye nélkül a nevet, képet, logot felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a Tóbiás és Társa Bt-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Tóbiás és Társa Bt vagy a internetes áruházaink nevének lejáratására. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a Tóbiás és Társa Bt írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

Adatvédelem

Az internetes áruházaink bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az internetes oldalakat működtető Tóbiás és Társa Bt kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja önt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. A Tóbiás és Társa Bt vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha ön valamely folyamat során ezt külön igényli. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék futárszolgálattal történő házhozszállításához szükségesek.

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Cégünk betartja a rá vonatkozó etikai normákat.
A Fogyasztói panaszokat bármely elérhetőségünkön (telefonon, e-mailben, postai úton, illetve személyesen) fogadunk, melyet a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő határidőn belül kivizsgálunk és ennek eredményéről a fogyasztót az általa megadott elérhetőségein értesítjük. Tájékoztatjuk továbbá a Fogyasztókat, hogy Társaságunknál rendelkezésre áll magatartási kódex, melyről kérésük esetén elektronikus úton másolatot küldünk.
Fogyasztóinknak vitás kérdések elbírálása kapcsán lehetősége van békéltető testülethez fordulni az alábbi elérhetőségeken:
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
www.kemkik.hu
Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr